Nouryon

Zout staat aan het begin van de geïntegreerde keten op het Chemie Park. Het kwalitatief hoogwaardige zout van de vier zoutfabrieken van Nouryon in Delfzijl wordt lokaal, nationaal én internationaal ingezet voor diverse industriële doeleinden, met name voor de productie van chloor.

Nouryon produceert in Delfzijl ruim 2,6 miljoen ton zout per jaar. Dat is een rij vrachtwagens van Delfzijl tot aan Zurich in Zwitserland!

AquaSafety levert Veiligheidsmiddelen aan Nouryon.

Aquasafety levert en certificeert alle veiligheidsmiddelen voor Nouryon. Van materialen voor valbeveiliging tot aan de jaarlijkse keuring door onze Keurmeesters. Tevens zorgen we voor de opleidingen van alle medewerkers.

Bekijk onze totaal oplossing van uw veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen totaal oplossing